รหัสผู้ใช้ :
   รหัสผ่าน :
   
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการปรับ UserName - Password ในการเข้าระบบ
	เป็นตัวเดียวกันกับ UserName - Password  ที่ใช้ในการเข้า Internet
        ติดต่อเรื่องตัดเกรด เบอร์ 462 หรือ 131