Login :
   Password :
   
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการปรับ UserName - Password ในการเข้าระบบ
	เป็นตัวเดียวกันกับ UserName - Password  ที่ใช้ในการเข้า Internet

หากมีปัญหาในการตัดเกรดในช่วงวันหยุดของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สามารถสอบถามที่เบอร์ภายในหมายเลข 462
สามารถสอบถามโดยตรงที่ อ.ธนบดี ศรีธนนันท์ 0814876720 หรือ อ.สุคริด ฤทธิ์ฉ่ำ 0816994029