ขอเชิญ น.ศ. เข้าร่วมประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "คุณภาศิษย์สะท้อนคุณภพครู" หมดเขต 30 ก.ย. 57
 
ขอเชิญ น.ศ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ หมดเขต 30 ก.ย. 57
 
ขอเชิญ น.ศ. เข้าร่วมโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ หมดเขต 10 ต.ค. 57
   
       
   

ขอเชิญประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง "ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" หมดเขต 30 พ.ย. 57
 
ขอเชิญ น.ศ. เข้าร่วมโครงการ RD Camp Season 7 ค่ายกิจกรรมภาษีสนุก "คิดดี..ได้ภาษีสร้างชาติ" หมดเขต 25 ก.ย. 57
 
"เอซ เพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม "เชิญชวนนักศึกษาวางแผนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
   
         
         
   

พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 ส.ค. 57
 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา วันที่ 28 ส.ค. 57
 
กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 57
วันที่ 30 ส.ค. 57
         
   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา    
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์

 

 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th